Oferty należy przesłać elektronicznie na adres e-mail Zamawiającego: kancelaria@bfg.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.