Zapytanie ofertowe na realizację w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. przeglądów i konserwacji oraz usuwanie nieprawidłowości w zakresie urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie.

Termin składania ofert: 14 grudnia 2021 r. godz. 15.30.

Zamawiający odstąpił od rozstrzygnięcia postępowania.