Opracowanie projektu wykonawczego wymiany istniejących drzwi przeciwpożarowych i montażu systemu odcięć ogniowych na wybranych drzwiach przeciwpożarowych w budynku BFG przy ul. Skorupki 4 w Warszawie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie (kancelarii)  Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie w terminie do dnia 9 września 2021 r. godz. 15.30.

Wszelkie pytania związane z niniejszym postępowaniem prosimy kierować elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@bfg.pl.