Zapytanie ofertowe na realizację w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r. przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27 stycznia 2020 r. do godziny 15.30.