Zapytanie ofertowe na opracowanie SCENARIUSZA POŻAROWEGO dla budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia:

W celu uzyskania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zawierającego wytyczne do opracowania scenariusza oraz informacje dotyczące budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. Skorupki 4 w Warszawie, prosimy o kontakt drogą elektroniczną (e-mail: kancelaria@bfg.pl).

Termin składania ofert:
Oferty można składać w dni robocze w godz. 08.00 do godz. 16.00, w siedzibie Zamawiającego
przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie w kancelarii. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r. godz. 15.30 włącznie.