Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy w zakresie koncepcji wdrożenia, rozwoju, optymalizacji i efektywności wykorzystania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w BFG.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie w kancelarii, w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. godz. 15.30.

Wszelkie pytania związane z niniejszym postępowaniem prosimy kierować elektronicznie ma adres poczty elektronicznej: kancelaria @ bfg.pl.

Załącznik nr 4 – Założenia do wyceny – jest możliwy do uzyskania na prośbę Wykonawcy. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kancelaria @ bfg.pl