Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu wewnętrznych zapór sieciowych wraz z dodatkami, zbudowany jako redundantny układ dwóch urządzeń typu firewall pracujących w trybie klastra niezawodnościowego wraz z usługą szkolenia, wsparciem technicznym i subskrypcjami.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!
Termin składania ofert do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godziny 11:00.