Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 2 (83) 2021, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji
(A word from the Editor)
pełny tekst (pdf)

Problemy i poglądy
nr 2 (83) 2021, s. 8-31
Wojciech Grabowski
Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
(The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 2 (83) 2021, s. 32-58
Adrianna Gronowska
Wpływ nadzoru ostrożnościowego na stabilność finansową banków w wybranych krajach Europy
(The impact of prudential supervision on financial stability of banks in selected European countries)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 2 (83) 2021, s. 59-73
Aleksandra Żywiec
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja systemu gwarantowania depozytów w Polsce
(The Bank Guarantee Fund as an institution of the deposit guarantee system in Poland)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 2 (83) 2021, s. 74-95
Magdalena Graca
Wykorzystanie procedury resolution oraz postępowania upadłościowego w europejskim i polskim sektorze bankowym – porównanie doświadczeń
(The resolution procedure and bankruptcy proceedings in the European and Polish banking sector – comparison of experiences)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 2 (83) 2021, s. 96-120
Mikołaj Węgrzyn
Rola nadzoru finansowego i systemu gwarantowania depozytów w zapewnianiu stabilności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce
(The Role of Financial Supervision and Deposit Guarantee Scheme in Providing Stability in Credit Union Sector in Poland)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 2 (83) 2021, s. 121-149
Tomasz Jura
Kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego a ryzyko systemowe w polskim sektorze bankowym
(Loans denominated and indexed to the Swiss franc and systemic risk in the Polish banking sector)
abstrakt

pełny tekst (pdf)


Miscellanea
nr 2 (83) 2021, s. 150-162
Ludwik Kotecki, Leszek Pawłowicz
Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski w opinii ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego – VII Edycja
(Macroeconomic challenges and forecasts for Poland according to experts of the European Financial Congress – VII Edition)
pełny tekst (pdf)

Recenzje
nr 2 (83) 2021, s. 163-167
Andrzej Sławiński
Akademicki poradnik dla inwestorów, Recenzja monografii Tomasza Miziołka, Ewy Feder-Sempach i Adama Zaremby, International Equity Exchange-Traded Funds. Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks
(An academic guide for investors, Review of the monographs of Tomasz Miziołek, Ewa Feder-Sempach and Adam Zaremba, International Equity Exchange-Traded Funds. Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks)
pełny tekst (pdf)