Komunikat nr 41 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 lipca 2016 r.

W dniu 26 października 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 października 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” („Kasa”).  Z dniem 22 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK “Skarbiec” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 40 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 lipca 2016 r.

W dniu 26 października 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 października 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” („Kasa”).  Z dniem 22 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK “Skarbiec” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 39 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2016 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” były prowadzone w placówkach Banku Polska Kasa Opieki S.A.  w okresie od 20 maja 2016 r. do 15 lipca 2016 r.

Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji

Informacja dla klientów SKOK “Arka” – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Komunikat nr 38 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 czerwca 2016 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” były prowadzone w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. w okresie od 4 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (tj

Informacja dla klientów SKOK “Jowisz” – wypłaty środków gwarantowanych dokonuje bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Komunikat nr 37 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2016 r.

W dniu 13 maja 2016 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 

Informacja dla klientów SKOK “Arka” – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi PEKAO S.A.Czytaj dalej….

Komunikat nr 36 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 maja 2016 r.

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” („Kasa”). Z dniem 11 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK “Arka” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 35 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 maja 2016 r.

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” („Kasa”). Z dniem 11 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK “Arka” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 34 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 maja 2016 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Polska” były prowadzone w placówkach Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna w okresie od 7 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia

Informacja dla klientów SKOK “Polska” – wypłaty środków gwarantowanych dokonuje bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….