Piotr Tomaszewski - zdjęcie

Piotr Tomaszewski 9 marca 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Odpowiada za funkcjonowanie Funduszu jako całości. Nadzoruje Departament Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Departament Przymusowej Restrukturyzacji, Departament Kadr, Biuro Zarządu oraz Biuro Audytu Wewnętrznego. Jest też przedstawicielem BFG w Komisji Nadzoru Finansowego.

Piotr Tomaszewski jest związany z bankowością od 1992 r. Początkowo pracował w Banku Ochrony Środowiska, a od 1999 r. w BZ WBK (później Santander Bank Polska), gdzie pełnił funkcje dyrektorskie. Uczestniczył w procesach fuzji Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA, Banku Zachodniego WBK SA z Kredyt Bankiem SA, a także w projektach M&A w zakresie działalności maklerskiej  i inwestycyjnej.

Zarządzał obszarem Bancassurance i Produktów Inwestycyjnych w strukturze banku, a także projektami w zakresie bankowości przedsiębiorstw we współpracy z Allied Irish Banks. Był także członkiem rad nadzorczych spółek PROBUD S.A. oraz MORPOL S.A. Uczestniczył we wprowadzaniu tej drugiej spółki na giełdę w Oslo.

W 2017 r. został Dyrektorem Santander Biura Maklerskiego, a od 2016 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Santander TFI. W 2019 r. dołączył do Rady Izby Domów Maklerskich.

Ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczył też w programach menadżerskich dla najwyższej kadry kierowniczej Santandera – Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy wydawnictwie Harvard Business Review, a także Santander Escuela w Madrycie.