Sławomir Stawczyk - zdjęcieSławomir Stawczyk jest członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 6 kwietnia 2019 r., a 9 marca 2020 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa BFG. Nadzoruje Departament Prawny, Departament Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń, Departament Bezpieczeństwa oraz Biuro Ryzyka Operacyjnego i Zgodności.

Sławomir Stawczyk specjalizuje się w bankowości i finansach, prawie korporacyjnym i prawie rynków kapitałowych, jest radcą prawnym.

Z bankowością związany od 1990 r., początkowo jako radca prawny w Banku Śląskim w Katowicach. W latach 1995-2015 dyrektor departamentu prawnego w ING Banku Śląskim w Katowicach, był  także jego prokurentem. Brał udział m.in. w przygotowywaniu dokumentacji prawnej oraz prospektu emisyjnego  w związku z prywatyzacją Banku Śląskiego. Był zaangażowany w zwiększenie udziału kapitałowego akcjonariusza strategicznego oraz wprowadzenie banku na giełdę.

W latach 2016-2019 pracował jako radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, świadcząc usługi doradztwa dla sektora bankowego  i finansowego dla spółek giełdowych oraz biorąc udział w utworzeniu ING Banku Hipotecznego S.A.

Sławomir Stawczyk był członkiem rad nadzorczych spółek z grupy ING Banku Śląskiego, przewodniczył Radzie Prawa Bankowego, pełnił funkcję członka Komisji Etyki Bankowej oraz Rady Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. Był także sędzią Sądu Giełdowego Giełdy Papierów Wartościowych.

Sławomir Stawczyk jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.