Dagmara Wieczorek-Bartczak jest członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 1 lutego 2022 r. Nadzoruje Departament Projektów Systemu Finansowego, Departament Analiz i Wczesnego Ostrzegania i Departament Rachunkowości oraz kieruje pracami przygotowującymi Fundusz do roli organu przymusowej restrukturyzacji w sektorze ubezpieczeń.

Przez ponad 22 lata pracowała w Urzędzie KNF, gdzie m.in. pełniła obowiązki Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, a w latach 2019-2021 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialną za nadzór nad sektorem ubezpieczeń. W latach 2009-2016 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego. Pracowała również w firmie doradczej Ernst&Young Business Advisory.

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, posiada tytuł MBA, ukończyła studia doktoranckie i studia podyplomowe na SGH, te ostatnie z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.