Komunikat nr 36 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 maja 2016 r.

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” („Kasa”). Z dniem 11 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Arka” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 35 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 maja 2016 r.

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” („Kasa”). Z dniem 11 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Arka” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 34 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 maja 2016 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Polska” były prowadzone w placówkach Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna w okresie od 7 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia

Informacja dla klientów SKOK „Polska” – wypłaty środków gwarantowanych dokonuje bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Komunikat nr 33 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi Bank Zachodni WBKCzytaj dalej….

Komunikat nr 31 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 kwietnia 2016 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” („Kasa”). Z dniem 22 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 30 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 kwietnia 2016 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” („Kasa”). Z dniem 22 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 29 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 kwietnia 2016 r.

W popołudniowym komunikacie z dnia 22 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz”.

Z dniem wystąpienia przez Komisję Nadzoru Finansowego do sądu

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – wniosek o ogłoszenie upadłościCzytaj dalej….

Komunikat nr 28 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o zwieszeniu z dniem 22 kwietnia 2016 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” z siedzibą w Czeladzi (SKOK „Jowisz”).

KNF zapowiedziała , że jeżeli do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00 nie otrzyma potwierdzenia

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – zawieszenie działalnościCzytaj dalej….