Konferencja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 2024

Crisis management in the financial system – stairway to heaven or highway to hell?

9-10 maja 2024 r., Warszawa

Zaplanuj swój udział!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprasza na konferencję poświęconą zarządzaniu kryzysowemu w systemie finansowym. Konferencja będzie wydarzeniem łączącym przedstawicieli organów sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz przedstawicieli świata nauki.

Debaty praktyków na temat aktualnych wyzwań oraz korzyści związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania kryzysowego zostaną wzbogacone o prezentacje wyników badań w tym zakresie.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów w następujących obszarach tematycznych:

  • gwarantowanie depozytów, ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne lub systemy rekompensat dla inwestorów jako elementy systemu zarządzania kryzysowego,
  • zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym oraz kapitałowym (głównie CCP),
  • stabilność finansowa jako cel ram zarządzania kryzysowego,
  • wczesne ostrzeganie przez zdarzeniami kryzysowymi w systemie finansowym,
  • rola sieci bezpieczeństwa finansowego w zarządzaniu kryzysowym.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Więcej szczegółów oraz otwarcie rejestracji już wkrótce!

Kontakt: conference2024@bfg.pl