Konferencja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 2024

Crisis management in the financial system – stairway to heaven or highway to hell?

Data zostanie podana w terminie późniejszym, Warszawa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprasza na konferencję poświęconą zarządzaniu kryzysowemu w systemie finansowym. Konferencja będzie wydarzeniem łączącym przedstawicieli organów sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz przedstawicieli świata nauki.

Debaty praktyków na temat aktualnych wyzwań oraz korzyści związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania kryzysowego zostaną wzbogacone o prezentacje wyników badań w tym zakresie.

Ciągle zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów w następujących obszarach tematycznych:

  • gwarantowanie depozytów, ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne lub systemy rekompensat dla inwestorów,
  • zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym oraz kapitałowym (głównie CCP),
  • stabilność finansowa i kryzysy finansowe,
  • bezpieczeństwo finansowe,
  • wczesne ostrzeganie przed zdarzeniami kryzysowymi w systemie finansowym,
  • rola sieci bezpieczeństwa finansowego w zarządzaniu kryzysowym.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Więcej szczegółów oraz rejestracja na stronie internetowej konferencji.

Kontakt: conference2024@bfg.pl