Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2023. 

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, prof. Ewa Miklaszewska, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Alicji Ciołkowskiej za pracę „Społeczna percepcja działań antykryzysowych podejmowanych wobec banków w Polsce”.
  • II Nagrodę za najlepszą pracę magisterską w kwocie 6 000 zł panu Kacprowi Kluczewskiemu za pracę „Pranie brudnych pieniędzy – ewolucja, konsekwencje oraz sposoby na przeciwdziałanie”.

W kategorii prac licencjackich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5 000 zł panu Patrykowi Bystroniowi za pracę „Zróżnicowanie modeli systemu gwarantowania depozytów w kontekście zjawiska pokusy nadużycia”.
  • II Nagrodę za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 2 500 zł panu Szymonowi Cichoniowi za pracę „Wpływ niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2020-2022 na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne”.

Jury postanowiło nie przyznawać nagród w kategorii prac doktorskich.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!