Zakończył się pierwszy etap projektu opracowania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i opublikowano raport przedstawiający obraz edukacji finansowej w Polsce.

Raport „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce – znaczenie, dane i oferta edukacyjna” został opracowany przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z krajową grupą roboczą ds. strategii edukacji finansowej. Tworzą ją 

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Publikacja raportu „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce – znaczenie, dane i oferta edukacyjna”Czytaj dalej….

INFORMACJA
w sprawie publikacji na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego taksonomii XBRL w wersji 3.2
Na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego  (EUNB) została opublikowana zaktualizowana taksonomia XBRL przygotowana na potrzeby realizacji przez Podmioty obowiązków sprawozdawczych, w tym przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji w zakresie wymogu MREL oraz informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny

Aktualizacja taksonomii XBRL przez Europejski Urząd Nadzoru BankowegoCzytaj dalej….

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8a oraz art. 287 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) oraz uwzględniając opinię

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obniżyła docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankachCzytaj dalej….

Działalność Getin Noble Bank S.A. (GNB) w dniu 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A., którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnychCzytaj dalej….

Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MRELTREA Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”

Metodyka MREL – zmiana zasad wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA)Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantujący depozyty w bankach i SKOK-ach w Polsce, podpisał w dniu 8 września 2022 r. porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem: Funduszem Gwarantowania Depozytów (DGF, Фонд гарантування вкладів).

Porozumienie w siedzibie BFG w Warszawie podpisali prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski oraz Dyrektor Zarządzająca DGF Swietłana Rekrut.

 „Podpisane porozumienie usystematyzuje ramy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – DGFCzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2022 roku, napisanych w języku polskim.

Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

Konkurs BFGCzytaj dalej….