Niniejsze oświadczenie ma na celu poinformowanie opinii publicznej o rzeczywistych przyczynach problemów finansowych, w jakich znalazły się Idea Bank SA (dalej: Idea) oraz Getin Noble Bank SA (dalej: GNB, Getin Noble Bank) oraz o istocie i celu działań, do których podjęcia – w związku z trudną sytuacją finansową IB oraz GNB oraz 

Oświadczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble BankuCzytaj dalej….

W dniu 23 lutego 2024 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały:

w sprawie niepobierania składek na fundusz gwarancyjny banków za 2024 r.,
w sprawie określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2024 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
w sprawie określenia łącznej

Wysokość łącznych kwot składek na 2024 r.Czytaj dalej….

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski oraz zastępca dyrektora Departamentu Przymusowej Restrukturyzacji Krzysztof Juzala podzielili się doświadczeniami z przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. w ramach warsztatów zorganizowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB) w Waszyngtonie, w dniach 23-24 stycznia 2024 r.

Dyskusja, w której oprócz

BFG dzieli się doświadczeniami z przymusowej restrukturyzacji GNB podczas warsztatu FSB i MFWCzytaj dalej….

Należący do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Podmiot Zarządzający Aktywami S.A. wyemitował obligacje o wartości 4,7 mld zł oraz 240 mln EUR. Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych w Polsce w 2023 r. Całość emisji przeprowadzonej w trybie private placement objął VeloBank S.A.

Emisja obligacji jest częścią procesu wydzielenia wybranych praw majątkowych z VeloBank S.A

Podmiot należący do BFG z największą emisją obligacji korporacyjnych w 2023Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny był gospodarzem panelu „Bezpieczeństwo depozytów na krajowym i europejskim rynku finansowym”, zorganizowanego w ramach Kongresu Bankowości Detalicznej.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Piotr Tomaszewski, przedstawiając wydarzenia w bankowości w USA i Szwajcarii w I połowie 2023 r., a także reakcje regulatorów i gwarantów depozytów. Omówił również koncepcje rozwoju systemów gwarantowania depozytów w USA

O bezpieczeństwie depozytów na Kongresie Bankowości DetalicznejCzytaj dalej….

Dagmara Wieczorek-Bartczak, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wystąpiła podczas otwarcia konferencji „Ubezpieczenia: Sprzedaż Innowacje Ryzyko”, organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. W wystąpieniu poświęconym pracom nad dyrektywą IRR wskazała, że resolution to mechanizm bardzo potrzebny na rynku ubezpieczeniowym i będący dopełnieniem systemowych regulacji dla rynku finansowego. Podkreśliła, że przepisy dla rynku powinny

BFG o resolution w branży ubezpieczeń podczas konferencji Ubezpieczenia Sprzedaż Innowacje Ryzyko EKFCzytaj dalej….