BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2022 roku, napisanych w języku polskim.

Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

Konkurs BFGCzytaj dalej….

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” (obecnie w 

Komunikaty dla byłych klientów Wielkopolskiej SKOK, Twojej SKOK, SKOK „Nike” i SKOK „Wybrzeże”Czytaj dalej….

Informujemy, że ukazał się nowy numer pisma „Bezpieczny Bank” (2/87/2022). Numer, pod redakcją dr hab. Jacka Jastrzębskiego,  prof. UW, przewodniczącego KNF, poświęcony jest prawnym zagadnieniom sektora finansowego. Autorami tekstów przedstawionych w tym numerze są przedstawiciele środowisk akademickich i praktycy prawa, czerpiący wiedzę i doświadczenie z wieloletniego stosowania przepisów, czy to z pozycji

Bezpieczny Bank nr 2 (87) 2022, poświęcony prawnym zagadnieniom sektora finansowegoCzytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2021.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872, „ustawa zmieniająca ustawę o listach zastawnych”), do dnia 31 października 2022 r. został zawieszony obowiązek wniesienia należnych za rok 2022 składek na 

Zawieszenie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków do 31 października 2022 r.Czytaj dalej….

Informujemy, że ukazał się nowy numer pisma „Bezpieczny Bank” (1/86/2022). Jest to numer poświęcony przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, będącej w stanie wojny. W dziale „Problemy i poglądy” głos zabrali naukowcy z Ukrainy, charakteryzując wybrane obszary lub aspekty szeroko pojętych finansów broniącego się przed brutalną agresją państwa i jego obywateli. Niezwykle aktualne

Bezpieczny Bank nr 1 (86) 2022 poświęcony wojnie w UkrainieCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) informuje, że w 2022 r., w związku z odnotowanym w 2021 r. wzrostem depozytów JST i zauważalną tendencją wzrostową, określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego, ulega zmianie i zostaje podwyższona do poziomu 80 mln zł.

Model Identyfikacji Funkcji

Model Identyfikacji Funkcji KrytycznychCzytaj dalej….