Żaden z akcjonariuszy ani wierzycieli Getin Noble Bank S.A. nie poniósł w ramach przymusowej restrukturyzacji większych strat niż w przypadku hipotetycznej upadłości likwidacyjnej – wynika z Oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W raporcie stwierdzono, iż zasada niepogarszania sytuacji właścicieli oraz wierzycieli nie została złamana

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. nie pogorszyła sytuacji właścicieli oraz wierzycieli banku – raport DeloitteCzytaj dalej….

BFG rozpoczyna proces sprzedaży VeloBank S.A.

VeloBank to bank uniwersalny, oferujący innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. BFG posiada 51% akcji VeloBank S.A., a 49% należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK).

Rozpoczęcie procesu sprzedaży nie 

BFG rozpoczyna proces sprzedaży VeloBank S.A.Czytaj dalej….

Na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Przymusowa restrukturyzacja” – „Zobowiązania kwalifikowalne” opublikowano komunikat, dotyczący wejścia w życie rozporządzenia unijnego, ustanawiającego standardy techniczne w odniesieniu do uprzedniego zezwolenia na obniżenie funduszy własnych i wymogów dotyczących instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych (dalej jako: „RTS”).

RTS reguluje m.in. istotne kwestie proceduralne, związane z uzyskiwaniem przez banki i firmy inwestycyjne zezwolenia

Zobowiązania kwalifikowalne – zezwolenie na obniżenieCzytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2022.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. (GNB). Jest to kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a Fundusz tym samym wypełnił zobowiązanie w tym zakresie nałożone przez Komisję Europejską.

Złożenie wniosku w żaden sposób nie wpływa na sytuację VeloBank S.A., klientów tego

BFG złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A.Czytaj dalej….

Zapraszamy do lektury najnowszego  numeru czasopisma „Bezpieczny Bank”, 1 (90) 2023, który w całości został poświęcony prezentacji wyników badań w obszarze stabilności i zarządzania kryzysowego w sektorze ubezpieczeniowym. Numer ten zawiera ciekawe rozważania dotyczące upadłości oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń, w tym dotyczące potencjalnego kształtu systemu resolution dla sektora ubezpieczeniowego

Nowy numer “Bezpiecznego Banku” poświęcony zarządzaniu kryzysowemu w sektorze ubezpieczeniowymCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania sprzęt komputerowy i wyposażenie wyszczególnione w załączonym komunikacie.

Sprzęt komputerowy i wyposażenie może być przekazane nieodpłatnie lub w formie darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których 

Komunikat w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania wyposażenia Bankowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w 2023 r., określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego (jst), nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie 80 mln zł

Wartość referencyjna dot. depozytów jst w 2023 r. bez zmianCzytaj dalej….