Na stronie internetowej Funduszu w zakładce Przymusowa restrukturyzacja – Metodyka MREL opublikowano przyjęte przez Fundusz zasady wyliczania i utrzymywania wymogu MREL (Metodyka MREL).

Zachęcamy do zapoznania się!

Metodyka MREL

 

Metodyka MRELCzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2021 roku, napisanych w języku polskim.

Konkurs BFGCzytaj dalej….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2021 r. oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. Wśród oddalonych skarg jest m.in. skarga Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. Oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z 

WSA oddalił skargi na decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w terminie od 02.08.2021 do 13.08.2021 będzie uruchomiona wersja testowa nowego Portalu BFG, pod adresem: https://portal.bfg.pl/.

Docelowo zastąpi on obecnie eksploatowany portal BFG STP i będzie funkcjonował pod nazwą: Portal BFG.

Prosimy podmioty, zainteresowane udziałem w testach portalu o przekazywanie informacji o zamiarze uczestniczenia, mailowo na adres: portal_test@bfg.pl. Informacja powinna

Testy nowego Portalu BFGCzytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronionych w roku 2020.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, dr Olga Szczepańska, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

W dniu 17 lutego 2021 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz 

Wysokość łącznych kwot składek na 2021 r.Czytaj dalej….

W dniach 4 i 10 lutego 2021 r. odbyły się, zorganizowane ze współudziałem ZBP, wideokonferencje Funduszu, odpowiednio z bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi, których celem było zapoznanie sektora bankowego z projektowanymi zasadami określania wymogu MREL na podstawie tzw. Pakietu Bankowego (BRRD2/CRD V/CRR2).

Podczas spotkań zostały przedstawione prezentacje obrazujące preferowane przez Fundusz podejście, którego 

Projektowane zasady określania wymogu MREL w 2021 r.Czytaj dalej….

Poniżej główne tezy odpowiedzi Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotra Tomaszewskiego na pismo Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2021 r., dotyczące sytuacji obligatariuszy GetBack S.A. w związku z przymusową restrukturyzacją Idea Banku S.A.

Stanowisko przypisujące Funduszowi odpowiedzialność za sytuację majątkową obligatariuszy GetBack S.A. jest nietrafne. Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku

Odpowiedź BFG na pismo RPO dot. obligatariuszy GetBack w kontekście przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.Czytaj dalej….