KOMUNIKAT BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A., KTÓRZY NABYLI OBLIGACJE ZA POŚREDNICTWEM IDEA BANKU S.A.

W związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. (dalej „Idea Bank”) i wyłączeniem zobowiązań względem obligatariuszy GetBack S.A. z zakresu zobowiązań przejętych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank przejmujący”), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „Fundusz”) wyjaśnia, co następuje:

Komunikat BFG dla obligatariuszy Getback S.A., którzy nabyli obligacje za pośrednictwem Idea Banku S.A.Czytaj dalej….

Z końcem ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., który został przejęty przez Bank Pekao S.A.. Sytuacja kapitałowa Idea Banku była bardzo zła: według oszacowania przygotowanego  przez niezależną, renomowaną firmę PwC Advisory sp. z o.o. sp.k., bank miał kapitały ujemne na poziomie minus 482,8 mln zł. To oznacza

Oświadczenie Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotra Tomaszewskiego w związku z przymusową restrukturyzacją Idea Bank S.A.Czytaj dalej….

W związku z rozpoczętą 31 grudnia 2020 r. przymusową restrukturyzacją Idea Bank S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że kontakt z Idea Bank S.A. w restrukturyzacji jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: administrator@restrukturyzacja.ideabank.pl
Adres korespondencyjny banku to Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ideabank.pl/restrukturyzacja

Informacja dotycząca kontaktu z Idea Bank S.A. w restrukturyzacjiCzytaj dalej….

W związku z czwartkowymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. i przeniesieniem rachunków klientów do Pekao S.A., prosimy o zachowanie standardów bezpieczeństwa i uwagi w trakcie logowania do bankowości internetowej oraz wykonywania zleceń finansowych.

Poniżej opisujemy przykładowe sposoby wykradania danych i środków z kont Klientów, jakie stały się popularne w ostatnim czasie.

Uwaga! Ostrzegamy przed możliwymi cyberatakami skierowanymi na klientów Idea Bank S.A.Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Bank S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A. Wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. W związku z przymusową restrukturyzacją klienci

BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank S.A., który zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A.Czytaj dalej….

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski został wybrany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI). Wyboru na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 8 grudnia, dokonano podczas głosowania Walnego Zgromadzenia Członków przeprowadzonego w trybie zdalnym 9 listopada 2020 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów zostało utworzone w 2002 r. przy

Prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski wybrany do Rady Wykonawczej IADICzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia (w siedzibie Funduszu przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie) obsługa interesantów związana z gwarantowaniem depozytów, w tym przyjmowanie wniosków o wypłatę środków gwarantowanych.

Wnioski o 

ZAWIESZENIE OSOBISTEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W SIEDZIBIE BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGOCzytaj dalej….