Komunikat nr 65 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 lipca 2019 r.
W dniu 9 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 10 lipca 2019 r. zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Grębowie („Bank”). Z dniem 12 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w 

Informacja dla klientów BS w Grębowie – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 64 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12 lipca 2019 r.
Z dniem 12 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie („Bank”) oraz zapowiedziała wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Wcześniej (tj. z dniem 10 lipca 2019 r.) Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła w 

Informacja dla klientów BS w Grębowie – zawieszenie działalności BankuCzytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Alojzy Nowak, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo po wnikliwym zapoznaniu się

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….