W dniu 21 maja 2024 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała na nową, pięcioletnią kadencję Zarząd BFG w składzie:

  • Maciej Szczęsny (dotychczasowy Przewodniczący Rady BFG) – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Tomasz Obal (dotychczasowy Członek Zarządu BFG) – Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Krzysztof Budzich (dotychczasowy Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF i członek Rady BFG) – Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem 22 maja 2024 r.

Rada podziękowała również odchodzącym członkom Zarządu poprzedniej kadencji za ich pracę dla Funduszu i wkład w działania mające na celu stabilizację polskiego sektora finansowego.

Dzień wcześniej tj. dnia 20 maja 2024 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów Katarzyna Przewalska zastąpiła Macieja Szczęsnego na stanowisku Przewodniczącego Rady BFG, a Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego MF Jarosław Niezgoda zastąpił Krzysztofa Budzicha jako przedstawiciel resortu finansów w Radzie Funduszu.