Zapraszamy do lektury najnowszego  numeru pisma „Bezpieczny Bank”, 1 (94) 2024, w którym podejmujemy kilka aktualnych wyzwań stojących przed podmiotami rynku finansowego. W numerze znajdziemy analizę kryzysu banków amerykańskich, zredagowaną przez Redakcję „Bezpiecznego Banku” na podstawie publikacji International Monetary Fund w serii Global Financial Stability Notes.

W warunkach postępu technologicznego oraz coraz groźniejszych ataków hakerskich rozwój bankowości cyfrowej generuje nowe ryzyka operacyjne, które mogą być niezależne od staranności banków. Chodzi zwłaszcza o przestępczość cybernetyczną, która naraża na straty nie tylko poszczególnych klientów, ale także banki – w bieżącym numerze znajdziemy dwa teksty na ten temat, dotyczące phishingu oraz sondaż diagnostyczny o świadomości cyberbezpieczeństwa.

Dwa artykuły dotyczą walki o uczciwe pośrednictwo finansowe i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy:  o relacjach norm dyrektyw UE i prawa krajowego w zakresie ścigania przestępstw prania brudnych pieniędzy i o możliwościach wymiany informacji w ramach zrzeszenia banków spółdzielczych na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W tym wydaniu pisma znalazły się również teksty o zagadnieniu dematerializacji listów zastawnych w kontekście zmian regulacyjnych, i rozważania de lege lata de lege ferenda w kwestii etyki w świetle Rekomendacji Z KNF dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach.

Życzymy ciekawej lektury!