Prezes BFG Maciej Szczęsny, w towarzystwie pozostałych członków Zarządu Funduszu, a także promotorów, członków Jury Konkursu oraz Komitetu Redakcyjnego pisma „Bezpieczny Bank”, wręczył w dniu 21 czerwca nagrody laureatom konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2023.

Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu można znaleźć pod adresem https://www.bfg.pl/rozstrzygniecie-konkursu-bfg-7/

Już niebawem ruszy kolejna edycja Konkursu, a z nagrodzonymi pracami będzie można się zapoznać w formie artykułów w wydawanym przez BFG czasopiśmie „Bezpieczny Bank”.