Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 3 (76) 2019, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst (pdf)
Problemy i poglądy 
nr 3 (76) 2019, s. 8-28
Hubert Kostecki
Zmiany wymogów regulacyjnych obowiązujących banki w Unii Europejskiej
(Changes of the regulatory requirements framework for banks in the European Union)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (76) 2019, s. 29-53
Ivanna Chaikovska
Zasada zapewnienia zgodności i działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym
(Principles of regulatory compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities in the post-crisis period)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (76) 2019, s. 54-74
Krzysztof Kalicki, Aleksandra Górska
Rynek walutowy a oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w walutach obcych
(Functioning of the contemporary Foreign Exchange Market and its impact on the lending market in Poland)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (76) 2019, s. 75-93
Marcin Idzik,
Jacek Gieorgica
Reputacja sektora bankowego w Polsce – wnioski z badania w 2019 roku
(Reputation of the banking sector in Poland – conclusions from the 2019 survey )
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (76) 2019, s. 94-112
Dariusz Adrianowski
Ochrona konsumenta w świetle nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
(Mortgage loan and consumer protection in view of the new Act on Mortgage Loan and Supervision over Mortgage Brokers and Agents)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (76) 2019, s. 113-129
Dawid Rogoziński
Procesowa ochrona praw ubezpieczonego-konsumenta w kontekście realizacji prawnego zabezpieczenia wierzytelności kredytowej
(Process aspects of protecting the rights of the insured-consumer in the context of the implementation of the right from the loan collateral, which was established on the insurance contract )
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (76) 2019, s. 130-145
Zbigniew Ofiarski
Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego formą ochrony prawnej konsumentów
(Register of consumer credit intermediaries as a form of legal protection of consumers)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
Miscellanea
nr 3 (76) 2019, s. 146-159
Krzysztof Świeszczak
Bank a FinTech – konkurencja czy współpraca?
(Bank and FinTech – competition or cooperation?)
pełny tekst (pdf)
nr 3 (76) 2019, s. 160-177
Kacper Biedny
Corporate Governance w spółkach akcyjnych – studium przypadków
(Corporate Governance in public Corporation – case studies )
pełny tekst (pdf)