Komunikat nr 38 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 czerwca 2016 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” były prowadzone w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. w okresie od 4 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (tj

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – wypłaty środków gwarantowanych dokonuje bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Komunikat nr 37 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2016 r.

W dniu 13 maja 2016 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 

Informacja dla klientów SKOK „Arka” – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi PEKAO S.A.Czytaj dalej….

Komunikat nr 36 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 maja 2016 r.

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” („Kasa”). Z dniem 11 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Arka” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 35 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 maja 2016 r.

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 28 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” („Kasa”). Z dniem 11 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Arka” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 34 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 maja 2016 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Polska” były prowadzone w placówkach Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna w okresie od 7 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia

Informacja dla klientów SKOK „Polska” – wypłaty środków gwarantowanych dokonuje bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Komunikat nr 33 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi Bank Zachodni WBKCzytaj dalej….

Komunikat nr 31 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 kwietnia 2016 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” („Kasa”). Z dniem 22 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 30 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 kwietnia 2016 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” („Kasa”). Z dniem 22 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Informacja dla klientów SKOK „Jowisz” – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….