Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware vSphere.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT!

Oferty należy złożyć do dnia 2 czerwca 2023 r. do godziny 10:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez Platformę e -Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 – otwarcie ofert nie jest publiczne.

Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec2222dc-f4a3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b