Depozyty w kasach podlegające ochronie (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Kwota objęta gwarancją (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Termin i miejsce wypłaty środków gwarantowanych (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Ważne

Deponentom SKOK-ów, wobec których spełnienie warunku gwarancji nastąpiło przed dniem wejścia w życia ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w dalszym ciągu przysługują uprawnienia do otrzymania wypłat z tytułu środków gwarantowanych, które nabyli przed 9 października 2016 r.

Informacje dla deponentów SKOK „Skarbiec”

Informacje dla deponentów SKOK „Arka”

Informacje dla deponentów SKOK „Jowisz”

Informacje dla deponentów SKOK „Polska”

Informacje dla deponentów SKOK Kujawiak

Informacje dla deponentów SKOK w Wołominie

Informacje dla deponentów SKOK Wspólnota

Kontakt

Telefon
22 583 09 42
22 583 09 43
22 583 09 45

Bezpłatna infolinia
800 569 341

E-mail
kancelaria@bfg.pl