Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 4 (81) 2020, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji
(A word from the Editor)
pełny tekst (pdf)
Problemy i poglądy
nr 4 (81) 2020, s. 8-32
Aneta Kulesza
Wpływ systemu gwarantowania depozytów na ryzyko niewypłacalności sektorów bankowych w wybranych krajach europejskich w latach 2004–2016
(The Impact of Deposit Insurance System on Insolvency Risk in Selected European Countries’ Banking Sectors in the Years 2004–2016)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 4 (81) 2020, s. 33-55
Sławomir Kujawa
Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
(Implementation of Directive 2014/49/UE of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on Deposit Guarantee Schemes by the Member States of the European Union)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 4 (81) 2020, s. 56-77
Marcin Borsuk, Kamil Klupa
Wyzwania prawne i strukturalne implementacji oraz stosowania przepisów dyrektywy BRR w zakresie instrumentu bail-in
(Legal and Structural Challenges in Implementing BRR Directive to National Law with Regard to Bail-in Mechanism)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 4 (81) 2020, s. 78-110
Paweł Wajda
Publicznoprawne aspekty transakcji nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych (część II)
(Public-law Aspects of Acquisitions of Significant Portfolios of Shares in Domestic Banks – part II)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 4 (81) 2020, s. 111-135
Dariusz Jędrzejka
Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i wyzwania
(Robotic Process Automation in Banking – Opportunities and Challenges)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

Miscellanea
nr 4 (81) 2020, s. 136-156
Anna Dobrzańska
Polityka makroostrożnościowa w czasie pandemii
(Macroprudential Policy in the Time of a Pandemic
)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 4 (81) 2020, s. 157-173
Ludwik Kotecki, Leszek Pawłowicz
Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski w opinii ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego – aktualizacja VI edycji badania
(Macroeconomic challenges and forecasts for Poland according to experts of the European Financial Congress – VI Edition – update of the study)
pełny tekst (pdf)
Recenzje i omówienia 
nr 4 (81) 2020, s. 174-181
Anna Iwańczuk-Kaliska
„Zielone finanse w Polsce” – przegląd zagadnień poruszanych przez autorów publikacji zbiorowej pod redakcją Ludwika Koteckiego
(Green Finance in Poland’: Review of a Publication by Ludwik Kotecki et al.)
pełny tekst (pdf)