Komunikat nr 10 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Lista ta 

Informacja dla klientów SKOK Wołomin – wypłaty środków gwarantowanych będzie prowadził PKO BPCzytaj dalej….

Komunikat nr 9 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r.

Z dniem 11 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (decyzja z dnia 10 grudnia 2014 r.), zaś w dniu 12 grudnia 2014 r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Informacja dla klientów SKOK Wołomin – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 8 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.

KNF oczekuje, w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r., jednoznacznego stanowiska Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej co do ewentualnego wsparcia

Informacja dla klientów SKOK Wołomin – zawieszenie działalnościCzytaj dalej….

Komunikat nr 6 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 września 2014 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów SKOK Wspólnota były prowadzone w placówkach PKO BP S.A. w okresie od 28 lipca do 19 września 2014 r.

Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od 18 lipca 2014 r

Informacja dla klientów SKOK Wspólnota – wypłaty środków gwarantowanych dokonuje bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Komunikat nr 3 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r.

W dniu 23 lipca 2014 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Lista ta stanowi

Informacja dla klientów SKOK Wspólnota – wypłat środków gwarantowanych będzie dokonywał PKO BPCzytaj dalej….

Komunikat nr 2 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2014 r.

Z dniem 18 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Gdańsku o ogłoszenie upadłości Kasy (decyzja z dnia 17 lipca 2014 r.). Decyzja Komisji oznacza spełnienie warunku gwarancji

Informacja dla klientów SKOK WspólnotaCzytaj dalej….

Komunikat nr 1 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2014 r.

Z dniem 18 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Gdańsku o ogłoszenie upadłości Kasy (decyzja z dnia 17 lipca 2014 r.). Decyzja Komisji oznacza spełnienie warunku gwarancji

Informacja dla klientów SKOK Wspólnota – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….