Komunikat nr 3 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r.

W dniu 23 lipca 2014 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Lista ta stanowi

Informacja dla klientów SKOK Wspólnota – wypłat środków gwarantowanych będzie dokonywał PKO BPCzytaj dalej….

Komunikat nr 2 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2014 r.

Z dniem 18 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Gdańsku o ogłoszenie upadłości Kasy (decyzja z dnia 17 lipca 2014 r.). Decyzja Komisji oznacza spełnienie warunku gwarancji

Informacja dla klientów SKOK WspólnotaCzytaj dalej….

Komunikat nr 1 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2014 r.

Z dniem 18 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Gdańsku o ogłoszenie upadłości Kasy (decyzja z dnia 17 lipca 2014 r.). Decyzja Komisji oznacza spełnienie warunku gwarancji

Informacja dla klientów SKOK Wspólnota – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….