Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski oraz zastępca dyrektora Departamentu Przymusowej Restrukturyzacji Krzysztof Juzala podzielili się doświadczeniami z przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. w ramach warsztatów zorganizowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB) w Waszyngtonie, w dniach 23-24 stycznia 2024 r.

Dyskusja, w której oprócz prezesa BFG udział wziął m.in. Martin Gruenberg, prezes amerykańskiej Federalnej Korporacji Gwarantowania Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), była poprzedzona prezentacją opisującą przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. Szczególny nacisk położono na uwarunkowania i praktykę przymusowej restrukturyzacji z wykorzystaniem banku pomostowego. Podczas warsztatów przedstawiciele FDIC omawiali przypadki Silicon Valley Bank, Signature Bank oraz First Republic Bank, z kolei przedstawiciele portugalskiego Funduszu Przymusowej Restrukturyzacji omawiali przypadek Novo Banco.

Warsztatom przewodniczyli Marina Moretti, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rynków Monetarnych i Kapitałowych MFW, oraz Sebastiano Laviola, członek Zarządu Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB) oraz Przewodniczący grupy roboczej Rady Stabilności Finansowej ds. Zarządzania Kryzysowego w Bankach (bankCBCM).

Rada Stabilności Finansowej (FSB) to międzynarodowy organ monitorujący i wydający rekomendacje dotyczące globalnego systemu finansowego. Powstała podczas szczytu G20 w Pittsburghu w 2009 r., jako następca Forum Stabilności Finansowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy to międzynarodowa organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Fundusz został utworzony w 1944 r. z siedzibą w Waszyngtonie.