Komitet Organizacyjny Konferencji BFG “Crisis management in the financial system – stairway to heaven or highway to hell?” informuje, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przesunięciu terminu konferencji. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Z uwagi na niezależne okoliczności, w ocenie Funduszu w pierwotnym terminie nie istniała możliwość zapewnienia organizacji konferencji w takiej formie i zakresie, które zakładano. Fundusz dąży jednak do organizacji wydarzenia o najwyższych standardach – nie tylko merytorycznych, czego wyrazem są najwyższej klasy eksperci zaproszeni do dyskusji, ale także technicznych. Niebawem BFG będzie świętował 30-lecie istnienia, co będzie stanowiło dodatkowy przyczynek do dyskusji, a konferencja na najwyższym poziomie stanie się ważnym elementem obchodów także tej właśnie rocznicy.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wyrazili swoje zainteresowanie konferencją.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności wywołane zmianą terminu konferencji. O nowym terminie będziemy informować zarówno na stronie Funduszu, stronie konferencji, jak i w mailach oraz w mediach społecznościowych BFG.