Zachęcamy do zapoznania się z rozpoczynającą się 15 marca 2024 r. kampanią społeczną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Inwestujesz? Daj sobie czas. Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”, ostrzegającą przed fałszywymi inwestycjami, które uwiarygadniane są wizerunkami znanych osób bez ich wiedzy.

Ze szczegółami kampanii można się zapoznać w komunikacie prasowym UOKiK oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ilustracja 1 - kamapania: Inwestujesz? Daj sobie czas. Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z zasadami gwarantowania depozytów, dostępnymi w zakładce “Gwarantowanie depozytów”.