Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydanym na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 z późn. zm.), dzień 27 grudnia 2023 r. jest w BFG dniem wolnym od pracy, w zamian za przypadające w 2023 r. w sobotę Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), a także dzień 2 stycznia 2024 r. jest w BFG dniem wolnym od pracy, w zamian za przypadające w 2024 r. w sobotę Święto Trzech Króli (6 stycznia).