W ramach tegorocznej edycji Global Money Week, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, bierze udział organizacji dwóch webinariów internetowych:

✔️„Jak chronione są środki klientów instytucji finansowych”
✔️„Spirala zadłużenia – jak w nią nie wpaść?”

Tematy przygotowanych przez BFG webinariów wpisują się w hasło przewodnie obecnej edycji GMW: “Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość – protect your money, secure your future”.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/co_robimy/edukacja_finansowa/Global_Money_Week

Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.