Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm).

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług wsparcia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup systemu Finansowo-księgowego”

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0dad3588-0163-11ef-885b-8267c0608453