Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 1 (82) 2021, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji
(A word from the Editor)
pełny tekst (pdf)

Problemy i poglądy
nr 1 (82) 2021, s. 8-47
Magdalena Kozińska, Jarosław Michalewicz, Beata Zdanowicz
W poszukiwaniu sposobów finansowania płynności banku w przymusowej restrukturyzacji
(In Search of Ways for Financing a Bank’s Liquidity in Resolution)
abstrakt


tekst w j. polskim (pdf)
text in English (pdf)

nr 1 (82) 2021, s. 48-69
Aneta Hryckiewicz
Projekcja skuteczności procesów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w przypadku kryzysu bankowego
(Assessing the Efficiency of Bank Resolutions in a Financial Crisis)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 1 (82) 2021, s. 70-91
Andrzej Dżuryk
Wpływ hybrydowych obligacji rekapitalizacyjnych na stabilność systemu finansowego
(Influence of Hybrid Recapitalization Obligations on Stability of the Financial System)
abstrakt

pełny tekst (pdf)

nr 1 (82) 2021, s. 92-112
Maciej Wawrzyniak
Efektywność techniczna polskiego sektora banków komercyjnych
(Technical Efficiency of the Polish Commercial Banking Sector)
abstrakt

pełny tekst (pdf)


Miscellanea
nr 1 (82) 2021, s. 113-134
Ludwik Kotecki, Leszek Pawłowicz
Synteza odpowiedzi ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego na temat regulacji outsourcingu w sektorze bankowym w Polsce
(A Synthesis of Remarks by Expert of the European Financial Congress Concerning Regulating Outsourcing in the Banking Sector in Poland)
pełny tekst (pdf)

Recenzje i omówienia

 
nr 1 (82) 2021, s. 135-138
Mirosława Capiga
Recenzja monografii Moniki Marcinkowskiej pt. Kapitał relacyjny banków a kryzys pandemiczny. Działania polskich banków względem interesariuszy w obliczu COVID-19
(Monograph Review: Monika Marcinkowaska, Banks’ Relational Capital and the Pandemic Crisis. Actions of Polish Banks Towards their Stakeholders in the Face of COVID-19)
pełny tekst (pdf)