Szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym udziela Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych
Henryk Krasuski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
iod@bfg.pl