Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie “Bezpieczny Bank”

Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje dwóch recenzentów (co najmniej jednego zewnętrznego).
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (“double-blind review process”); recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną, zakończona jest wnioskiem o dopuszczeniu/odrzuceniu artykułu bądź o konieczności naniesienia poprawek.
Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączonym wzorze recenzji.

Lista recenzentów

W roku 2019 recenzentami artykułów dla czasopisma “Bezpieczny Bank” byli:

prof. Agnieszka Alińska
prof. Angel Berges Lobera
prof. Paola Bongini
prof. Marek Bryx
dr Tomasz Czech
prof. dr inż. Andrzej Czyżewski
prof. Eugeniusz Gatnar
prof. Andrzej Gospodarowicz
dr Marcin Gospodarowicz
dr Mateusz Grochowski
Mieczysław Groszek
prof. Janina Harasim
prof. Krzysztof Jasiecki
prof. Anna Jurkowska-Zeidler
Krzysztof Kalicki
prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
prof. Marko Košak
prof. Ryszard Kokoszczyński
prof. Jak Koleśnik
prof. Edgar Löw
dr Krzysztof Łyskawa
dr Ewa Kulińska-Sadłocha
prof. Monika Marcinkowska
Tomasz Mironczuk
prof. Leszek Pawłowicz
dr Marta Penczar
Krzysztof Pietraszkiewicz
dr Mariusz Piotrowski
prof. Barbara Pogonowska
prof. Ilona Romiszewska
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
prof. Jan K. Solarz
prof. Bogdan Sojkin
dr Andrzej Stopczyński
prof. Jan Szambelańczyk
dr Olga Szczepańska
prof. Bogumiła Szopa
prof. Włodzimierz Szpringer
dr Marcin Wojtkowiak

W roku 2018 recenzentami artykułów dla czasopisma “Bezpieczny Bank” byli:

prof. Agnieszka Alińska
prof. Paola Bongini
prof. Horst Brezinski
prof. Dariusz Filar
prof. Janina Harasim
prof. Radosław Ignatowski
prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
prof. Krzysztof Jajuga
prof. Witold Jurek
prof. Anna Jurkowska-Zeidler
prof. Lech Kurkliński
prof. Ryszard Kokoszczyński
prof. Jak Koleśnik
prof. Tadeusz Kowalski
dr Ewa Kulińska-Sadłocha
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska
prof. Paweł Marszałek
prof. Monika Marcinkowska
prof. Ewa Miklaszewska
prof. Krzysztof Opolski
prof. Leszek Pawłowicz
prof. Ilona Romiszewska
prof. Andrzej Sławiński
prof. Jan K. Solarz
dr Adam Skowroński
prof. Jan Szambelańczyk
dr Olga Szczepańska
prof. Włodzimierz Szpringer
prof. Jerzy Wilkin
dr Mariusz Zygierewicz