Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie “Bezpieczny Bank”

Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje dwóch recenzentów (co najmniej jednego zewnętrznego).
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (“double-blind review process”); recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną, zakończona jest wnioskiem o dopuszczeniu/odrzuceniu artykułu bądź o konieczności naniesienia poprawek.
Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączonym wzorze recenzji.
Lista recenzentów

W roku 2018 recenzentami artykułów dla czasopisma “Bezpieczny Bank” byli:

prof. Agnieszka Alińska
prof. Paola Bongini
prof. Horst Brezinski
prof. Dariusz Filar
prof. Janina Harasim
prof. Radosław Ignatowski
prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
prof. Krzysztof Jajuga
prof. Witold Jurek
prof. Anna Jurkowska-Zeidler
prof. Lech Kurkliński
prof. Ryszard Kokoszczyński
prof. Jak Koleśnik
prof. Tadeusz Kowalski
dr Ewa Kulińska-Sadłocha
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska
prof. Paweł Marszałek
prof. Monika Marcinkowska
prof. Ewa Miklaszewska
prof. Krzysztof Opolski
prof. Leszek Pawłowicz
prof. Ilona Romiszewska
prof. Andrzej Sławiński
prof. Jan K. Solarz
dr Adam Skowroński
prof. Jan Szambelańczyk
dr Olga Szczepańska
prof. Włodzimierz Szpringer
prof. Jerzy Wilkin
dr Mariusz Zygierewicz

W roku 2017 recenzentami artykułów dla czasopisma “Bezpieczny Bank” byli:

Jerzy Bańka
dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
dr hab. Barbara Będowska-Sójka
prof. Paola Bongini
Tomasz Budziak
prof.  Santiago Carbo-Valverde
prof. Leszek Dziawgo
prof. Magdalena Fedorowicz
prof. Dariusz Filar
prof. Stanisław Flejterski
Piotr Gałązka
prof. Józefa Gniewek
dr Marcin Gospodarowicz
prof. Katarzyna Górak-Sosnowska
prof. Janina Harasim
prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
prof. Anna Iwańczuk-Kaliska
prof. Krzysztof Jackowicz
dr hab. Michał Jurek
prof. Witold Jurek
prof. Anna Jurkowska-Zeidler
dr hab.Krzysztof Kalicki
prof. Ryszard Kokoszczyński
prof. Dorota Elżbieta Korenik
prof. Oskar Kowalewski
prof. Ewa Kulińska-Sadłocha
Wojciech Kwaśniak
prof. Paweł Marszałek
prof. Monika Marcinkowska
prof. Ewa Miklaszewska
dr Tomasz Obal
prof. Krzysztof Opolski
prof. Wanda Patrzałek
prof. Bogusław Pietrzak
prof. Barbara Pogonowska
prof. Marek Ratajczak
prof. Jan K. Solarz
prof. Jan Szambelańczyk
dr Olga Szczepańska
dr hab. Beata Świecka