Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Bezpieczny Bank”

Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje dwóch recenzentów (co najmniej jednego zewnętrznego).
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”); recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną, zakończona jest wnioskiem o dopuszczeniu/odrzuceniu artykułu bądź o konieczności naniesienia poprawek.
Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączonym wzorze recenzji.

Lista recenzentów

W roku 2020 recenzentami artykułów dla czasopisma „Bezpieczny Bank” byli:
prof. Agnieszka Alińska
dr Piotr Boguszewski
prof. Wojciech Cellary
prof. Jan Czekaj
prof. Dariusz Filar
prof. Marian Gorynia
prof. Marcin Gospodarowicz
prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
prof. Krzysztof Jackowicz
prof. Magdalena Jerzembowska
prof. Jan Jeżak
prof. Witold Jurek
prof. Anna Jurkowska-Zeidler
prof. Krzysztof Kalicki
prof. Stanisław Kasiewicz
dr Jakub Kerlin
prof. Ryszard Kokoszczyński
prof. Jan Koleśnik
Wojciech Kwaśniak
prof. Edgar Löw
dr Ludwik Kotecki
dr Ewa Kulińska-Sadłocha
prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak
prof. Monika Marcinkowska
prof. Ewa Miklaszewska
dr Tomasz Obal
prof. Krzysztof Opolski
Jacek Osiński
prof. Stanisław Owsiak
prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
prof. Irena Pyka
prof. Marek Ratajczak
prof. Jan K. Solarz
prof. Bogdan Sojkin
prof. Andrzej Sławiński
prof. Jan Szambelańczyk
dr Olga Szczepańska
prof. Włodzimierz Szpringer
prof. Jan Toporowski
prof. Jerzy Węcławski
prof. Magdalena Zioło

W roku 2019 recenzentami artykułów dla czasopisma „Bezpieczny Bank” byli:
prof. Agnieszka Alińska
prof. Angel Berges Lobera
prof. Paola Bongini
prof. Marek Bryx
dr Tomasz Czech
prof. dr inż. Andrzej Czyżewski
prof. Eugeniusz Gatnar
prof. Andrzej Gospodarowicz
prof. Marcin Gospodarowicz
dr Mateusz Grochowski
Mieczysław Groszek
prof. Janina Harasim
prof. Krzysztof Jasiecki
prof. Anna Jurkowska-Zeidler
prof. Krzysztof Kalicki
prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
prof. Marko Košak
prof. Ryszard Kokoszczyński
prof. Jak Koleśnik
prof. Edgar Löw
dr Krzysztof Łyskawa
dr Ewa Kulińska-Sadłocha
prof. Monika Marcinkowska
Tomasz Mironczuk
prof. Leszek Pawłowicz
dr Marta Penczar
Krzysztof Pietraszkiewicz
dr Mariusz Piotrowski
prof. Barbara Pogonowska
prof. Ilona Romiszewska
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
prof. Jan K. Solarz
prof. Bogdan Sojkin
dr Andrzej Stopczyński
prof. Jan Szambelańczyk
dr Olga Szczepańska
prof. Bogumiła Szopa
prof. Włodzimierz Szpringer
dr Marcin Wojtkowiak