Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca się z zapytaniem o oszacowanie wartości planowanego zamówienia na dostarczenie usługi zaawansowanego rozpoznawania zagrożeń w cyberprzestrzeni w oparciu o udostępnioną platformę „Threat Intelligence”.

Opis planowanego zadania znajduje się w załączonych dokumentach.

Odpowiedź do Zapytania uprzejmie prosimy przesłać na adres mailowy: kancelaria@bfg.pl w terminie do dnia 26 maja 2023 r.

BFG nie ponosi kosztów przygotowania odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Osobami kontaktowymi w sprawie są:

Pan Paweł Nawrocki, telefon: +48 225830691

Pan Przemysław Spyt, telefon: +48 225830690

Pan Mirosław Mrożek, telefon: +48 225830692