– Serdecznie gratuluję zwycięzcom konkursu – powiedział Zdzisław Sokal, prezes zarządu wręczając nagrody laureatom 17. edycji Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.

– Szczególnie interesująca była zwycięska praca doktorska poświęcona przymusowej restrukturyzacji. Dotyka ona istoty tego, czym zajmujemy się na co dzień – dodał prezes.

– Wszystkim Państwu życzę wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej i mam nadzieję, że będziecie nadal rozwijać zainteresowania na niwie naukowej – dodał Zdzisław Sokal. – Pragnę również podkreślić wielki wkład pracy ze strony promotorów oraz przekazać serdeczne podziękowania jury konkursu.

Na pierwszym planie od lewej: dr Magdalena Maria Kozińska – laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską, Zdzisław Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Dr Krzysztof Kil – laureat drugiej nagrody za pracę doktorską, Zdzisław Sokal
Małgorzata Pacan – laureatka nagrody za najlepszą pracę magisterską, Zdzisław Sokal
Prof. Tadeusz Włudyka (odebrał nagrodę w imieniu Łukasza Kalinowskiego – laureata drugiej nagrody za najlepszą pracę magisterską), Zdzisław Sokal
Bernard Kokczyński – laureat nagrody za najlepszą pracę licencjacką, Zdzisław Sokal
Prof. Eugeniusz Gatnar – przewodniczący jury
Artur Radomski – dyrektor Biura Zarządu, prof. Ewa Miklaszewska – promotorka pracy dra Krzysztofa Kila, prof. Tadeusz Włudyka, dr Krzysztof Kil z żoną, dr Magdalena Maria Kozińska, prof. Małgorzata Zaleska – promotorka pracy dr Magdaleny Marii Kozińskiej, Bernard Kokczyński, prof. Dorota Witkowska – promotorka pracy Bernarda Kokczyńskiego, Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Związku Banków Polskich, Zdzisław Sokal, Krzysztof Broda – zastępca prezesa BFG, dr Olga Szczepańska – członkini jury i Rady BFG, Małgorzata Pacan, prof. Eugeniusz Gatnar, dr Paweł Smaga – laureat nagrody na najlepszą pracę doktorką w 2014 r.

Zobacz także Rozstrzygnięcie konkursu BFG