Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac doktorskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł pani Magdalenie Marii Kozińskiej za pracę „Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego”,
  • II Nagrodę za pracę doktorską w kwocie 8 000 zł panu Krzysztofowi Kilowi za pracę „Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych”,

W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Małgorzacie Pacan za pracę „Podatek od niektórych instytucji finansowych i jego wpływ na stabilność finansową gospodarki”,
  • II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł panu Łukaszowi Kalinowskiemu za pracę „Włoski sektor bankowy w obliczu nowej odsłony kryzysu”,

W kategorii prac licencjackich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5000 zł panu Bernardowi Kokczyńskiemu za pracę „Analiza cech kredytobiorców nieterminowo spłacających zobowiązania”.

Jury postanowiło nie przyznawać drugiej nagrody za pracę licencjacką.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!