W dniu 23 lutego 2024 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania  (Dz. U. poz. 250). Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem wejdą w życie 24 sierpnia 2024 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Wartości danych słownikowych dla kas (stan prawny od 24.08.2024 r.) (pdf)

Schemat pliku XML z listą klientów dla kas (stan prawny od 24.08.2024 r.) (xsd)– Uwaga, schemat został zaktualizowany 11.04.2024 r.

Skrypt dotyczący dostosowania systemów wyliczania kas do nowych wymagań (do stanu prawnego od 24.08.2024 r.) (pdf)