W dniu 23 lutego 2024 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania  (Dz. U. poz. 250). Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem wejdą w życie 24 sierpnia 2024 r.

Poniżej opublikowano, w zestawie informacji do pobrania:

„Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania” (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642) zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania  (Dz. U. poz. 250).

W sprawach dotyczących użytkowników Portalu SRG oraz „Szczegółowych informacji dotyczących przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania”, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

663-546-154, 22 58 30 946

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (pdf)

Załączniki do “Szczegółowych informacji dotyczących przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania” (docx)

Instrukcja korzystania z Portalu SRG (pdf)

Certyfikat SRG do szyfrowania przesyłek (cer)