W dniu 24 stycznia 2019 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego rozszerzyła skład zarządu BFG.

Z dniem 25 stycznia 2019 r. pan Mirosław Panek został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.