Mirosław Panek jest prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 6 kwietnia 2019 r. Odpowiada za funkcjonowanie Funduszu jako całości. Nadzoruje Biuro Zarządu, Biuro Audytu Wewnętrznego oraz Departament Kadr, Departament Skarbu oraz Departament Planowania Przymusowej Restrukturyzacji.

Od początku lat 90. związany z rynkami kapitałowymi. Uzyskał licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Później zasiadał m.in. w Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1994–1997), był członkiem zarządu i doradcą inwestycyjnym w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA (1997–1998) oraz członkiem zarządu i dyrektorem inwestycyjnym w ING Investment Management (Polska) SA (1999–2006), w latach 2002–2006 był prezesem zarządu ING TFI, wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005–2006), w latach 2006–2007 był członkiem zarządu PZU SA.

W 2016 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję niezależnego członka rad nadzorczych spółek publicznych m.in.: ATM SA, Mostostal Zabrze SA, Vistula Group SA, Mennica Polska SA, Protektor SA, Atende SA.

W latach 2016 – 2018 był przedstawicielem Polski, Szwajcarii, Serbii, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu i Kirgistanu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Mirosław Panek jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem astrofizyki.