W dniu 17 czerwca 2019 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego rozszerzyła skład zarządu BFG.

Z dniem 18 czerwca 2019 r. pan Adrian Markiewicz został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.