Adrian Markiewicz jest członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 18 czerwca 2019 r. Nadzoruje Departament Bezpieczeństwa, Departament Informatyki oraz Departament Rachunkowości.

Z bankowością związany od 1998 r. Był doradcą klienta strategicznego i p.o. dyrektora oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie, dyrektorem oddziału w Banku Polskiej Kasie Opieki i Alior Banku oraz dyrektorem regionalnym oddziału w Szczecinie Banku Ochrony Środowiska. W latach 2016-2019 jako dyrektor zarządzający pionem rynku korporacyjnego, a następnie dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Banku Ochrony Środowiska nadzorował m.in. Departament Elektronicznych Kanałów Dystrybucji, Departament Faktoringu, Departament Skarbu, Departament Sprzedaży i Sieci oraz był członkiem Komitetu Kredytowego Centrali.

W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Adrian Markiewicz jest absolwentem ekonomiki i organizacji transportu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz doktorem w dyscyplinie ekonomii i finansów.