Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie możliwości przeniesienia w kontekście oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do celów strategii przeniesienia (ang. Guidelines on transferability).

Zobowiązane do ich stosowania są organy przymusowej restrukturyzacji oraz instytucje, dla których instrumentem przymusowej restrukturyzacji określonym w planie przymusowej restrukturyzacji jest instrument przeniesienia, tj. przejęcie przedsiębiorstwa, instytucja pomostowa lub wydzielenie praw majątkowych. Organy przymusowej restrukturyzacji mogą jednak podjąć decyzję o zastosowaniu części wytycznych w odniesieniu do instytucji, dla których instrumentem określonym w planie jest umorzenie lub konwersja zobowiązań.

Podmioty zobowiązane są osiągnąć pełną zgodność z wytycznymi do dnia 1 stycznia 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wytycznych.

Wytyczne stanowią uzupełnienie wytycznych EUNB w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej (ang. Resolvability Guidelines), o których informowaliśmy ze wcześniejszym komunikacie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny pracuje nad opracowaniem polityki wdrażania obu wytycznych, które pomogą bankom zapewnić zgodność z wytycznymi. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą publikowane na stronie internetowej Funduszu.