Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolvability guidelines).

Zobowiązane do ich stosowania są organy przymusowej restrukturyzacji oraz instytucje objęte zakresem podmiotowym dyrektywy BRR z wyłączeniem instytucji, których plan przymusowej restrukturyzacji zakłada przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Podmioty te zobowiązane są osiągnąć pełną zgodność z wytycznymi do dnia 1 stycznia 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wytycznych.