Zapytanie o informację cenową – RFI
Oprogramowanie do elektronicznego zarządzania dokumentacją do implementacji na infrastrukturze BFG – zakup licencji z usługą wdrożenia i utrzymania

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca się z zapytaniem o szacunkowe koszty zakupu licencji oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z usługą wdrożenia, szkoleń i serwisu.

Opis planowanego zadania znajduje się w załączonym dokumencie.

Odpowiedź prosimy  przesłać na adres mailowy: kancelaria@bfg.pl najlepiej w terminie do dnia 29 października 2019 r. BFG nie ponosi kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

Prośbę o wyjaśnienie treści zapytania prosimy kierować na adres e-mail: kancelaria@bfg.pl. BFG zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres niniejszego zapytania.