Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne, w tym skargę Rady Nadzorczej PBS w Sanoku, od wyroku WSA w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec PBS w Sanoku

Oddalenie skarg prawomocnie kończy zainicjowane przez skarżących postępowanie sądowoadministracyjne, a w konsekwencji oznacza, że decyzja administracyjna  Funduszu w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku została wydana zgodnie z prawem.

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku została wszczęta w dniu 17 stycznia 2020 r. w związku ze złą sytuacją kapitałową banku i spełnieniem trzech warunków, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o BFG:

– PBS był zagrożony upadłością.

– nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,

– podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym.

Przymusowa restrukturyzacja PBS odbyła się przy zastosowaniu instrumentu, jakim był bank pomostowy, tj. Bank Nowy BFG S.A.

Więcej informacji można znaleźć w załączonym komunikacie.