Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Eksperta
w Wydziale ds. Regulacji i Wspomagania  Planowania Przymusowej Restrukturyzacji
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Jeżeli:

 • ciekawią Cię wydarzenia w sektorze bankowym, tematy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i zarządzania kryzysowego w systemie finansowym oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego (KNF, NBP, MF, BFG)
 • dobrze orientujesz się w świecie pojęć ekonomicznych i rachunkowych
 • masz ukończone studia z zakresu prawa, finansów lub ekonomii
 • posiadasz kilkuletnie doświadczenie pracy w bankowości, instytucjach publicznych (w szczególności regulujących funkcjonowanie rynku finansowego) lub doradztwie
 • sprawnie posługujesz się językiem angielskim
 • dobrze znasz pakiet MS Office
 • jesteś osobą samodzielną, dokładną i komunikatywną, masz łatwość nawiązywania współpracy z innymi członkami zespołu
 • szukasz dobrej atmosfery pracy i miejsca, gdzie zostaniesz wprowadzony w nowe zadania w przyjazny sposób

Interesują Cię zadania polegające na:

 • analizowaniu i opiniowaniu krajowych oraz europejskich projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania przymusowej restrukturyzacji
 • monitorowaniu zagranicznych rozwiązań i doświadczeń dotyczących zarządzania kryzysowego oraz planowania przymusowej restrukturyzacji a następnie przygotowywaniu raportów w tym zakresie
 • uczestniczeniu w grupach roboczych z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji (współpraca z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, Komisją Europejską)
 • wsparciu departamentu w zakresie prawnych aspektów planowania przymusowej restrukturyzacji, w tym opracowywaniu aktualizacji i przeglądów planów przymusowej restrukturyzacji

To zapraszamy do naszego zespołu i oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji
 • unikalną szansę nabycia nowych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie metra w centrum Warszawy

Otwartych na  rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 30 czerwca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.