Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

poszukujemy kandydata na stanowisko

Eksperta
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • analizowanie sytuacji finansowej oraz struktury bilansu banków komercyjnych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji;
 • pozyskiwanie oraz weryfikacja informacji otrzymanych od banków komercyjnych na potrzeby opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji;
 • analiza danych sprawozdawczości finansowej na potrzeby kalkulacji minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL);
 • tworzenie scenariuszy umorzenia i konwersji instrumentów kapitałowych i zobowiązań kwalifikowalnych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji;
 • pozyskanie informacji na potrzeby aktualizacji modelu Funkcji Krytycznych BFG;
 • tworzenie analiz horyzontalnych i raportów na potrzeby przymusowej restrukturyzacji;
 • współudział w opracowywaniu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji;
 • uczestnictwo w międzynarodowych kolegiach przymusowej restrukturyzacji powoływanych przez Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) dla planowania przymusowej restrukturyzacji grup transgranicznych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość, matematyka, metody ilościowe, analiza danych);
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych, publicznych lub doradztwie (w obszarze rachunkowości lub audytu instytucji finansowych byłoby dodatkowym atutem);
 • umiejętności w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość narzędzi z pakietu MS Office (w szczególności Excel na poziomie zaawansowanym – mile widziane doświadczenie z obszaru VBA i/lub praktyczna znajomość POWER QUERY, umiejętność tworzenia rozbudowanych wykresów);
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia umiejętności i praktyki w obszarze przymusowej restrukturyzacji;
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego, w tym liczne szkolenia;
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.